Các tài khoản giao dịch

Đây là danh sách liệt kê các tài khoản eTennis giao dịch trực tiếp với khách hàng và eTennis chịu toàn bộ trách nhiệm về tài khoản này trong những trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc đổi trả hàng hoàn tiền cho khách hàng. 
Danh mục tài khoản
Ngân Hàng ACB - PGD Vạn Hạnh
Số TK: 8003327 - tên tk : Đặng Trung Lam Duy
-----------------------------------------------------
Ngân Hàng Techcombank CN Lê Văn Thọ
Số TK: 19033250993011 - tên tk : Đặng Trung Lam Duy
-----------------------------------------------------

Ngân hàng SHINHAN Việt Nam - SHBVN
Số TK: 0903920094 - tên tk : Đặng Trung Lam Duy
-----------------------------------------------------
Ngân hàng Vietcombank - CN Nam Saigon

Số TK: 0181002683691 - tên tk : Đặng Trung Lam Duy
-----------------------------------------------------
Danh mục tài khoản xác thực của eTennis.vn, quý khách hàng có thể yên tâm giao dịch thanh toán mua hàng qua thông tin tài khoản liệt kê ở trên. Mọi giao dịch qua các tài khoản nằm ngoài danh mục trên chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Đại diện cửa hàng bán lẻ eTennis.vn