Danh sách vợt đánh thử tại etennis.vn

Danh sách vợt đánh thử tại etennis.vn

Khách hàng tham khảo danh sách vợt đánh thử, gọi 08 39381729 - 08 38350068 để dặn trước và đến shop làm thủ tục mượn vợt đánh thử miễn phí.
Quy định mượn vợt đánh thử xin tham khảo tại đây (bấm vào để xem) 
Sau đây là danh sách vợt đánh thử cập nhật liên tục

Head MXG 5 - 275gram  - vợt công nghệ mới (238717)

Head MXG 5 - 275gram - vợt công nghệ mới (238717)

Head MXG 3 - 295gram  - vợt công nghệ mới (238707)

Head MXG 3 - 295gram - vợt công nghệ mới (238707)

Prince HARRIER PRO 100XR-M - 265g (7TJ027601)

Prince HARRIER PRO 100XR-M - 265g (7TJ027601)

Prince HARRIER PRO 100XR-M - 280g (7TJ026601)

Prince HARRIER PRO 100XR-M - 280g (7TJ026601)

Prince TT Grande LB OS - Prince 1100 235gram (7T275101)

Prince TT Grande LB OS - Prince 1100 235gram (7T275101)

PRINCE TEXTREME WARRIOR SHUAI 100L 270GR (7T0175012)

PRINCE TEXTREME WARRIOR SHUAI 100L 270GR (7T0175012)

[Vợt đánh thừ] Babolat Pure Aero Lite 270gram (DM101256)
Babolat Pure Aero Lite 270gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
[Vợt đánh thừ] Babolat Pure Aero Team 285gram (DM101255)
Babolat Pure Aero Team 285gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
[Vợt đánh thử] BABOLAT PURE DRIVE LITE 270GRAM (DM101239)
Babolat Pure Drive Lite 270gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
[Vợt đánh thử] BABOLAT PURE DRIVE TEAM 285GRAM (DM101238)
Babolat Pure Drive Team 285gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
BABOLAT DRIVE LITE 2016 BLUE 255GRAM (101264)
Babolat Drive Lite 255gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
WILSON PRO STAFF 97 LS 2017 290gram (WRT73170U)
Wilson Pro Staff 97LS 2017 290gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] HEAD GRAPHENE TOUCH SPEED LITE 2017 265GRAM (DM231847)
Head Graphene Touch SPEED LITE 265gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] HEAD GRAPHENE TOUCH SPEED S 2017 285gram (DM231837)
Head Graphene Touch SPEED S 285gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)[Vợt đánh thừ] HEAD GRAPHENE XT RADICAL LITE 260GRAM (DM230286)
Head Graphene xt RADICAL LITE 260gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)HEAD GRAPHENE XT RADICAL S 280GRAM (230236)
Head Graphene xt RADICAL S 280gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

HEAD GRAPHENE XT RADICAL MPA 16X16 -16X19 295gr (230226)
Head Graphene xt RADICAL MP-A 295gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)


[Vợt đánh thử] Head Graphene Touch SPEED ADAPTIVE 2017 285gram (DM231827)
Head Graphene Touch SPEED ADAPTIVE 285gram 
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] Yonex VCORE SV Lite 2017 - 270gram (VCSVL)
Yonex Vcore SV LITE 2017 270gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX VCORE SV 105 265GRAM (VCSV105)
Yonex Vcore SV 1052017 265gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] YONEX VCORE SV 100S 270GRAM (DMVCSV100S)
Yonex Vcore SV 100S 2017 270gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] YONEX VCORE SV 100 LITE 2017- 280GRAM (DMVCSV100LT)
Yonex Vcore SV 100 Lite 2017 280gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX VCORE SV 98 LITE 2017 285GRAM (VCSV98LT)
Yonex Vcore SV 98 Lite 2017 285gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

Yonex VCORE SV Team 98 2017 - 280gram (VCSVTGE)
Yonex Vcore SV Team 98 2017 280gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

[Vợt đánh thử] Yonex EZONE DR Feel - 255gram (EZDRFdemo)
Yonex Ezone DR FEEL 255gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

Yonex EZONE DR 98 Alpha - 275gram (EZDR98A)
Yonex Ezone DR 98 Alpha 275gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX EZONE DR 100 LITE BLUE 285GRAM (EZDR100BBLT)
Yonex Ezone DR 100 Lite 285gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX VCORE DUEL G 100 Lite 280gram (VCDG100L)
Yonex VCore DUEL G 100 Lite 280gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX EZONE DR 100 BLUE 300GRAM (EZDR100BB)
Yonex Ezone DR 100 300gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)


YONEX VCORE DUEL G 100 300GR (VCDG100)
Yonex VCore DUEL G 100 300gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX VCORE SV 100 2017 - 300GRAM (VCSV100)
Yonex Vcore SV 100 2017 300gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

YONEX VCORE SV 98 2017- 305GRAM (VCSV98)
Yonex Vcore SV 98 2017 305gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)
YONEX EZONE DR 98 BLUE 310GRAM (EZDR98BB)
Yonex Ezone DR 98 310gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)

Yonex VCore Duel G 97  310gram (VCDG97)
Yonex VCore DUEL G 97 310gram
(bấm xem thông tin và giá vợt mới)Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: